Projekt ESF

  PROJEKTY ESF
Náš projekt je nazván Rozvoj moderních metod vzdělávání na ZŠ Sněžné a prostřednictvím něho můžemekonečně začít realizovat některézáměry, o kterých jsme uvažovali a které nebylo možné pro nedostatek finančních prostředků provést. Projekt je dvouletý, byl zahájen1. listopadu 2009 a ukončen bude k 31. říjnu 2011. Jeho realizace bude probíhat ve tříměsíčních blocích. V první fázi realizace projektu se škola vybaví moderní technologií – bude zřízena jazyková učebna, moderně dovybavena učebna informatiky a do jedné kmenové třídy zakoupena interaktivní tabule s příslušenstvím. V rámci projektu není však důležité pouze zakoupení techniky, ale mnohem důležitější bude využívat tyto moderní technologie ve vzdělávání. Proto je v projektu pamatováno i na odměňování učitelů, kteří se budou aktivně na využívání moderních technologií ke tvorbě projektů nebo metodických materiálů podílet. A nebude jich málo – počítá se s 20 projekty, 80 metodickými materiály do vyučovacích předmětů, které pak budou moci využívat i jiné školy. V současné době již máme rovněž v provozu dvě jazykové učebny,s moderním ovládacím pultem, s CD přehrávačem a se sluchátky.Po dohodě se zřizovatelem jsme zakoupili do těchto učeben i nový stabilní nábytek,aby i prostředí měli žáci estetické. Takže všichni ti žáci, kterým není úroveň jejich znalostí lhostejná, mají v naší škole mnoho možností, jak dosahovat vevzdělávání co nejlepších výsledků.
Sama technika však nestačí, především musí chtít oni sami.
                                 ESF_-_jazykov_uebna_003        ESF_-_Potaov_uebna_2